Φώνηση-Διαταραχές Φώνησης - Ενημερωτικό Υλικό

 

Ερωτηματολόγιο για Το Επίπεδο Γνώσεων των Λογοθεραπευτών και οι Πρακτικές αποκατάστασης των Διαταραχών Φώνησης στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 28/06/2022

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών για το Επίπεδο γνώσεων των Λογοθεραπευτών και οι πρακτικές αποκατάστασης των Διαταραχών Φώνησης στην Ελλάδα.

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση του επιπέδου κατάρτισης των Λογοθεραπευτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα γύρω από την αποκατάσταση διαταραχών της φωνής, καθώς και η αποτύπωση των πρακτικών αποκατάστασης.

Oι πληροφορίες που ελπίζουμε να συλλέξουμε θα βοηθήσουν στην ενημέρωσή μας για τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των Λογοθεραπευτών κατά την αποκατάσταση δυσφωνικών περιστατικών με απώτερο σκοπό να δημιουργηθεί κατάλληλο υλικό και σεμιναριακή εκπαίδευση που θα παρέχει ο ΣΕΛΛΕ στους Λογοθεραπευτές που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτόν.


Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα αναλυθούν και θα ανακοινωθούν στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας που θα διεξαχθεί 11-13 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Κύριος στόχος μας είναι πάντα η ύπαρξη ισχυρής επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης στον τομέα των διαταραχών της φωνής και η παροχή υψηλής ποιότητας θεραπευτικών προγραμμάτων στους θεραπευόμενους.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.
Ο χρόνος που πρέπει να διαθέσετε για το ερωτηματολόγιο είναι 5-10 λεπτά.

 

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: https://www.surveymonkey.com/r/38HSBTN

 

Επιστροφή