Ακοή και Ακουστική Επεξεργασία

Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης ομάδας πρόκειται να είναι διπλό. Πρώτον, θα ασχολείται ενεργά με θέματα που αφορούν την ακοή, την βαρηκοΐα και την κώφωση καθώς και την Λογοθεραπευτική αποκατάσταση των προβλημάτων ακοής. Επιπλέον, το ενδιαφέρον της ομάδας εκτείνεται και σε θέματα που αφορούν την Ακουστική Επεξεργασία, τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) καθώς και τη χρήση της εξατομικευμένης ακουστικής εκπαίδευσης στην καθημερινή κλινική πράξη.

Στόχοι ομάδας

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση συναδέλφων σχετικά με την Λογοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα ή/και άλλου τύπου ακουστικά βοηθήματα.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση συναδέλφων σχετικά με θέματα που αφορούν την ακουστική επεξεργασία και την ακουστική εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και ημερίδων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για τη σημαντικότητα του τακτικού ελέγχου της ακοής, τις ασφαλείς τεχνικές ακρόασης για παιδιά και ενήλικες καθώς και τα πρώιμα σημάδια ύπαρξη βαρηκοΐας ή/και Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας.
  • Συνεργασία με άλλες ειδικότητες οι οποίες ασχολούνται επίσης με τη βαρηκοΐα- κώφωση και τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας.